Individuele therapie

Het leven is niet altijd gemakkelijk. Tegenslagen op je persoonlijke pad of een ingrijpende gebeurtenis privé of in je werk  kan je soms  machteloos maken of het gevoel geven zelf niet meer de touwtjes in handen te hebben. 
Misschien heb je last van spanning, of ervaar je gevoelens van eenzaamheid, angst, somberheid, onzekerheid of ben je bedroefd omdat je een verlies te dragen hebt. 
Blijf er niet mee rondlopen! 
Door dit te lezen, heb je al de eerste stap in de juiste richting gezet. Als therapeut ondersteun ik je bij het vinden van een nieuw perspectief. Het hervinden van je innerlijke kracht zodat je weer opgewassen bent tegen de situaties die op je pad komen. Ik luister naar je, sta dichtbij je en samen werken we toe naar het terugpakken van de regie over jouw leven. 
Je bent van harte welkom!


Ik werk met verschillende soorten therapieën waarin ik ben afgestudeerd en opgeleid. 
Ik maak gebruik van vele conventionele en onconventionele behandelmethoden die ik mij in de loop der jaren in de verschillende settings heb eigen gemaakt en richt mij op de behoeften van mijn cliënten. 
Oplossingsgerichte Therapie, Psychodynamische therapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), walk-and-talktherapie, EMDR,  mindfulness, educatie, huiswerk en ontspanning maken allemaal deel uit van mijn werkrepertoire.


Ik geloof in de diversiteit van behandelmethoden, omdat we als mens zo divers zijn. Mijn standpunt is, dat hetgeen dat werkt voor de één, niet noodzakelijkerwijs werkt voor een andere persoon. Daarvan moet je je als professional bewust zijn om het therapeutisch proces tot een succes te maken.

Vanuit het perspectief van de patiënt, zou ik zeggen dat de motivatie voor verandering het belangrijkste doel zou moeten zijn. Zonder dat verandert men niet. Veranderen kan soms eng zijn en soms zelfs pijnlijk, maar het zorgt ervoor dat je groeit. Zo ontdek je nieuwe dingen over jezelf en nieuwe manieren om met problemen om te gaan.


Je kunt het therapeutisch proces zien als het bevorderen van positief gedrag. Door actief te luisteren, wordt de cliënt aangemoedigd om zijn situatie beter te begrijpen en alternatieven te beheren, zijn zelfrespect te vergroten om veerkracht te bereiken en hoop te krijgen.
De cliënt krijgt een ander perspectief op hoe verder te gaan, beslissingen te nemen, te groeien en zichzelf te ontwikkelen, en versterkt zijn capaciteiten om met verschillende situaties om te gaan.
De uitdrukking van emoties en gedachten over problemen en het dagelijkse leven is een belangrijk onderdeel van het therapeutische proces, evenals de vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de therapeut.

Voor wie?
Voor volwassenen en ouderen met de volgende klachten:
* Psychische klachten zoals SOLK en CVS, zich niet lekker of onbegrepen voelen.

* Emotionele klachten zoals paniekaanvallen, gegeneraliseerde angst, faalangst, specifieke fobieën, laag zelfbeeld.
* Lichte depressie en wisselende stemming.  

* Psychotrauma, ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten.

* Verlies- en rouwverwerking, verlies van een geliefde of een baan
* Vragen rondom levensstijl en levensfasen, alsook zingevingsvraagstukken.

* Arbeid gerelateerde problematiek.

* Stress op het werk, overspannenheid / burn-out;
* Complexe sociale en relationele problemen;

Tenslotte 
Het voelt enorm goed als je dat moment bereikt waarin je in staat bent om je innerlijke gaven te gebruiken om je eigen leven te leiden en jezelf te zijn!
Mijn motto is dan ook: "Het mooiste wat je kunt worden is jezelf"!