Tarieven


Individuele therapie
Intake  van 60 min  / €  70,-
Consult van 60 min / €  90,-
Consult van 90 min / € 125,-
Consult via skype of e-mail naar rato van de benodigde tijd.
Consult aan huis (ook 's avonds) in onderling overleg.

Relatietherapie

Consult van 90 min / € 140,- (per stel)
Consult aan huis in onderling overleg

Vergoeding
Mijn behandelaanbod voor individuele en relatietherapie valt onder de noemer “Complementaire zorg”, waarvoor geen verwijzing nodig is van de huisarts en waarvan de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit van tevoren uit te zoeken. Het is dus aan te raden om van tevoren uw polis te raadplegen of te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Werkgevers
Offerte op aanvraag en in overleg.
Werknemers kunnen in het kader van persoonlijke en / of professionele ontwikkeling een beroep doen op de werkgever voor (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van een coaching traject.

Bij werkgevers opdrachten wordt vooraf een offerte gemaakt.


Gereduceerd tarief 

Bij een laag inkomen (ruim beneden modaal) en indien geen enkele mogelijkheid tot vergoeding van werkgever of verzekeraar mogelijk is, kan een iets lager tarief afgesproken worden. 


Nog vragen?
Heeft u verder nog vragen over de tarieven of betaling? Neem dan gerust contact op.