Werkwijze

Aanmelding 
voor een kennismakingsgesprek c.q. intake kan plaatsvinden via email of telefoon. Het streven is om de wachttijd kort te houden, in principe ontvangt u binnen 2 weken na aanmelding een uitnodiging voor een kennismaking gesprek.

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis en bespreken we uw wens of probleem en wat u hoopt te bereiken. Dit gesprek dient ook om een indruk te krijgen of het van beide kanten klikt en eventuele vragen van uw kant te beantwoorden.


Hierna worden afspraken gemaakt over

-        Doel(en) van begeleidings- of behandeltraject

-        Duur en frequentie van de consulten

-        Aantal consulten

-        Duur van het traject

 

Aanpak
met behulp van de methoden die ik toepas hebben als doel:

Bewustwording van je eigen gedrag, gedachten en emoties, en hoe dezen elkaar wederzijds   beïnvloeden;

Inzicht verkrijgen in hoe je gevormd bent tot wie je nu bent, opdat je bewuste keuzes kunt maken over hoe je verder wilt leven;

Verwerken van pijnlijke en traumatische ervaringen en het opsporen van mogelijke blokkades;

Aanleren van vaardigheden om beter tot je recht te komen;

Begeleiding bij wat je nodig hebt om meer in balans te zijn, zowel in je privé leven alsook in je professionele en maatschappelijke functioneren;
Inzicht gevende gesprekken
Middels inzicht gevende gesprekken kunnen er verschillende thema's aan bod komen. Het gaat om het heden, niet om het verleden. Het verleden is weliswaar van belang om het heden te begrijpen en om een taal te hebben waarmee het heden kan worden uitgedrukt. 
Het belangrijkste thema dat aan bod kan komen is zelfacceptatie. Zelfacceptatie is iets anders dan je zomaar neerleggen bij hoe het is. Het is onder ogen zien hoe het is, er over rouwen, het ervaren en het uiteindelijk aanvaarden. Van daaruit is verandering in vrijheid mogelijk en ontstaat ontwikkeling. Door zelfacceptatie ontstaat er meer vrijheid en ruimte om de wereld anders te benaderen.