Praktijkgegevens

Cazander Psychologisch Advies is vrij gevestigd. Dat betekent dat de praktijk is aangesloten bij het NVPA en RBCZ en dat vergoeding  van de behandeling (geheel of gedeeltelijk) geschiedt vanuit het aanvullend zorgpakket onder de noemer 'complementaire zorg’. Bovendien vindt er geen verrekening plaats met  het eigen risico. Overzicht van vergoedingen is te raadplegen op www.nvpa.org.


Locaties:  
Vleutenstraat 13, 2546EH Den Haag
NH Atlantic Den Haag, Deltaplein 200, 2554EJ Den Haag (Kijkduin)

Praktijkgegevens:

AGB code zorgverlener: 94-012458

AGB code praktijk:          94(0)59789 

Beroepsverenigingen:    NVPA, RBCZ, PRN, EFT

EFT Nederland:                3709

NVPA:                                 102273 

RBCZ:                                  204879R

KvK Den Haag:                 55551254

Privacy
Cazander Psychologisch Advies beschermt uw privacy overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt in dat de in het dossier vastgelegde persoonlijke gegevens, ook aan daartoe bevoegde personen zoals huisarts, slechts met uw expliciete (schriftelijke) toestemming  zal worden verstrekt. 

Zelfs met de zorgverzekeraar wordt geen andere informatie uitgewisseld dan de 

gegevens die op de factuur staan, te weten uw NAW gegevens, geboortedatum, 

datum van het consult, naam en prestatiecode van de therapie (bv. psychosociale 

therapie) en het tarief.  

          
Praktijkgegevens:
AGB code zorgverlener: 94-012458
AGB code praktijk:          94(0)59789 
Beroepsverenigingen:    NVPA, RBCZ, PRN, EFT
EFT Nederland:                3709
NVPA:                                 102273 
RBCZ:                                  204879R
KvK Den Haag:                 55551254 

Lidmaatschappen