Cazander  Psychologisch Advies

 Welkom op de site van Drs Annette Cazander

Persoonlijke benadering
 Kleinschaligheid
Behandeling op maat 

Voor info of afspraken 
bel 0628593601 of mail amcazander@outlook.com

Praktijkgegevens

Kleinschaligheid en persoonlijke benadering staat voorop:
Cazander Psychologisch Advies houdt “praktijk-aan-huis”, bespreekt persoonlijk met u uw hulpvragen. Mede daarom blijft de praktijk ook welbewust klein en laagdrempelig.
Gesprekken kunnen zonodig ook bij u thuis plaatsvinden.

De praktijk is vrij gevestigd. Dat betekent dat de praktijk is aangesloten bij het NVPA en RBCZ en dat vergoeding  van de behandeling (geheel of gedeeltelijk) geschiedt vanuit het aanvullend zorgpakket onder de noemer 'complementaire zorg’. Bovendien vindt er geen verrekening plaats met  het eigen risico. Overzicht van vergoedingen is te raadplegen op www.nvpa.org 


Locaties:  
Vleutenstraat 13, 2546EH Den Haag
Deltaplein, Den Haag (Kijkduin)

Praktijkgegevens:

AGB code zorgverlener: 94-012458

AGB code praktijk:          94(0)59789 
KvK Den Haag:                 55551254 

Beroepsverenigingen:    NVPA, RBCZ, PRN, EFT

Lid EFT Nederland:          3709   
                                             www.eft.nl

Lid NVPA:                           102273 
                                             www.nvpa.org

Lid RBCZ:                            204879R
                                             www.rbcz.nu
Lid PRN:                              www.rebalancing-nederland.nl

Privacy

Cazander Psychologisch Advies beschermt uw privacy overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt in dat de in het dossier vastgelegde persoonlijke gegevens, ook aan daartoe bevoegde personen zoals huisarts, slechts met uw expliciete (schriftelijke) toestemming  zal worden verstrekt. 

Zelfs met de zorgverzekeraar wordt geen andere informatie uitgewisseld dan de 

gegevens die op de factuur staan, te weten uw NAW gegevens, geboortedatum, 

datum van het consult, naam en prestatiecode van de therapie (bv. psychosociale 

therapie) en het tarief.